Pengukuhan Empayar ( 2 )
4. Konsep Daulat dan Kesaktian
 • Raja dipercayai mempunyai daulat dan kesaktian. Konsep ini dikukuhkan melalui mitos tentang asal usul, jurai keturunan, serta kebolehan fizikal dan kerohaniannya.
 • Rakyat dikehendaki menumpahkan taat setia kepada raja dan sesiapa yang menentangnya akan dianggap penderhaka.
 • Penderhaka akan ditimpa mudarat atau tulah dalam bentuk sumpahan atau balasan fizikal.
 • Melaka-raja-raja digambarkan mempunyai daulat yang menyebabkan berlaku kesan fizikal kepada penderhaka.
 • Majapahit- raja-raja dianggap penjelmaan sebagai Dewa Shiva dan Vishnu.
 • Srivijaya-raja dianggap sebagai penjelmaan dewa Amoghapasha Avalokitesvara. 


5. Peraturan-peraturan khusus
 • Kedudukan dan kebesaran seorang raja dikukuhkan melalui cara-cara berikut.
 • Warna, rumah,penggunaan nobat diraja, penggunaan bahasa istana serta alat-alat kebesaran seperti ketur, kendi,kipas dan cogan.
 • Melaka- pengunaan kata-kata seperti patik, beta dan lain. Warna kuning hanya untuk raja.
 • Majapahit-raja-raja diagungkan melalui syair-syair yang dihasilkan oleh Sri Mudali dan Sudahrma.
 • Srivijaya-raja digambarkan jelmaan dewa-dewa 

C.  Kesimpulan
 
Kejayaan pemerintah di Melaka, Majapahit dan Srivijaya mengekalkan pengaruh dan kekuasaan menyebabkan empayar jajahan yang dikuasai begitu meluas. Hal ini menyebabkan keagungan dan kegemilangan empayar-empayar berkekalan untuk satu tempoh yang agak lama.
Post views: counter
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...