Zaman Pra Sejarah

Zaman prasejarah merujuk zaman Paleolitik, Mesolitik dan Neolitik. Jelaskan pengertian prasejarah dan huraikan ciri-ciri masyarakat prasejarah dengan merujuk ketiga-tiga zaman. 
Pendahuluan :
 • Maksud prasejarah ialah zaman belum ada tulisan atau rekod bertulis tentang sejarah manusia.
 • Dikenali sebagai preliterate, iaitu zaman sebelum penciptaan tulisan.
 • Zaman Prasejarah terbahagi kepada dua, iaitu Zaman Prasejarah awal ( Paleolitik dan Mesolitik ) dan Prasejarah Akhir ( Neolitik ).
 • Paleolitik wujud antara tahun 500 000 SM hingga10 000 SM, Mesolitik wujud antara 10 000, Neolitik wujud antara 7000 SM hingga 35 000 SM.
 • Zaman Prasejarah berlainan antara satu kawasan dengan satu kawasan yang lain mengikut perkembangan tamadun manusia di kawasan tersebut.
Isi :


Zaman Prasejarah Awal :
 • Manusia yang wujud pada zamanPaleolitik dan Mesolitik dikenali sebagai Pithercanthropus Eructus yang mampu untuk berkomiunikasi dan menurunkan ilmu yang dipelajari secara turun temurun.
 • Peralatan diperbuat daripada batu seperti kapak dan panah dan buatannya kasar.
 • Peralatan digunakan untuk memburu dan mengumpul hasil hutan.

Zaman Paleolitik Awal :
 • Aktiviti Zaman Paleolitik Awal ialah memburu, menangkap ikan dan mengumpul hasil hutan.
 • Masyarakat Paleolitik hidup berpindah randah.
 • Tempat tinggal mereka di dalam gua dan berlindung dibawah ranting
 • Kayu yang ditutupi dengan rumput.
 • Terdapat juga yang berlindung di dlm lubang tanah yang digali.
 • Ahli arkeologi juga menemui peralayan dan barang-barang yang menunjukkan wujud upacara pengebumian dan kepercayaan masyarakat zaman ini selepas kematian.

Zaman Paleolitik Akhir
 • Wujud antara tahun 30 000 SM hingga 10 000 SM
 • Manusia yang wujud pada zaman ini dikenali sebagai Cro Magnon berdasarka
 • penemuan rangka manusia di gua Cro Magnon di Dorgogne, Perancis.
 • Peralatan batu yang digunakan mempunyai kesenian berukiran halus.
 • Terdapat juga peralatan diperbuat daripada tulang, tanduk atau gading binatang.
 • Mereka menggunakan tulang untuk membuat jarum.
 • Gigi binatang dan cengkerang di gunakan sebagai alat perhiasan seperti subang.
 • Masyarakat ini tinggal di dalam gua dan hidup dalam kelompok kecil serta mempunyai struktur sosial yang teratur.
 • Mereka memburu binatang dan hasil yang diperoleh dibahagikan sama rata.
 • Pada zaman ini, mereka mempunyai kemahiran melukis dan mengukir.
 • Lukisan dan mural yang dihasilkan terdiri daripada gambar- gambar binatang yang dianggap dapat membantu mereka memburu.

Zaman Mesolitik :
 • Zaman ini ialah zaman peralihan antara Zaman Paleolitik kepada Zaman Neolitik dan wujud sekitar 10 000 SM hingga 7 000 SM.
 • Zaman ini revolusi pertanian telah berlaku dan mereka mulai mendapatkan sumber makanan daripada hasil pertanian.
 • Pertanian dijalankan dengan menggunakan tajak dan alat bajak.
 • Mereka menggunakan sistem terusan dan tali air seperti yang terdapat di Mesir dan Mesopotamia.
 • Mereka tinggal di dalam gua, pesisiran pantai dan sungai.
 • Mereka juga menternak binatang seperti anjing, babi, unta dan lain-lain
 • Penternakan yang dijalankan adalah untuk kulit yang dijadikan pakaian dan alat pengangkutan.

Zaman Neolitik :
 • Manusia zaman ini mula mencipta tembikar, alat tenunan, perahu dan rakit yang membolehkan mereka berhijrah dari satu tempat ke satu tempat.
 • Perkembangan pertanian telah melahirkan masyarakat yang bergantung pada sumber makanan utama dan mengubah corak hidup manusia.
 • Pertambahan hasil pertanian, pertambahan penduduk dan penempatan kekal telah mewujudkan pengkhususan kerja dalam masyarakat mereka.
 • Wujud di kalangan mereka yang bekerja sebagai petani, artisan dan tukang-tukang mahir yang melahirkan struktur susun lapis masyarakat yang kompleks.
 • Lebihan pertanian telah diperdagangkan dengan menggunakan kaedah sistem barter antara satu tamadun dengan tamadun yang lain.
 • Dari segi keagamaan mereka percaya kepada kuasa ghaib dan luar biasa serta menjalankan menjalankan upacara ritual dan amalan korban.
 • Mereka menjalankan upacara pemujaan supaya dapat mengelakkan malapetaka yang akan mengganggu aktiviti pertanian dan kehidupan seharian.
Kesimpulan :
 • Terdapat perbezaan antara Zaman Prasejarah Awal dengan Zaman Prasejarah Awal terutama kewujudan Revolusi Pertanian dan penempatan.
 • Perkembangan pertanian merupakan asas penting dalam mewujudkan masyarakat yang lebih bertamadun.
( Sumber Infromasi Sejarah Anda )


Post views: counter
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...