Pengukuhan Empayar

PENGUKUHAN EMPAYAR DI ALAM MELAYU

Sejauhmanakah faktor agama memainkan peranan dalam mengukuhkan kedudukan dan kekuasaan pemerintah di Alam Melayu.
         
A.  Pengenalan
1. Pemerintahan bermaksud satu badan atau organisasi yang dianggotai sebilangan individu yang dilantik atau dipilih mengikut prosedur perundangan bagi menjawat jawatan tertentu untuk mentadbir dan menguruskan sesebuah negara.
2. Maksud empayar
 • Jelaskan empayar di Alam Melayu.
B.  Isi : Cara-cara pemerintah mengukuhkan kedudukan . Agama memainkan peranan penting tetapi terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi. 
1. Agama
 • Pemerintah menggunakan ajaran-ajaran agama untuk mengukuhkan kedudukan politik mereka.
 • Pemerintah menjadi penaung kepada ajaran agama yang disebarkan di empayar masing-masing.
 • Pemerintah mengaitkan konsep pemerintahan dengan konsep ketuhanan.
 • Melaka- pemerintah mengaitkan jurai keturunan dengan keturunan Iskandar Zulkarnain dan Nabi-Nabi. Raja juga dianggap sebagai bayangan tuhan.
 • Majapahit-menggunakan undang-undang agama hindu dan kitab-kitab agama untuk mengaitkan mereka dengan dewa-dewa agama hindu.
 • Srivijaya- Raja-raja menggunakan kekayaan yang diperoleh untuk membiayai pengajian agama, membina kuil dan yayasan agama. 'Tuhan Vatakvurah' memainkan peranan untuk memastikan taat setia rakyat kepada raja. 

2. Kekuatan Ketenteraan
 • Mempunyai bilangan tentera yang ramai merupakan satu kelebihan kepada sesebuah empayar.
 • Berjaya menguasai negeri-negeri yang kecil dan meluaskan empayar dengan meluas.
 • Melaka-mempunyai tentera terdiri daripada orang laut hingga mampu menguasai semenanjung Tanah Melayu dan Sumatera.
 • Majapahit-mempunyai tentera yang ramai terdiri daripada orang laut hingga mampu menguasai Daha, Wengker, Matahun, Lasem,Pajang dan Kabalan.
 • Srivijaya-mempunyai 20,000 tentera terdiri daripada orang laut hingga mampu menguasai Kedah Tua, dan negeri-negeri sekitar Segenting Kera. 

3. Pentadbiran yang teratur
 • Sistem pentadbiran yang tersusun dan teratur memastikan pemerintah dapat menjalankan pemerintahan yang aman.
 • Pentadbiran yang teratur memastikan empayar dapat berkembang dengan meluas.
 • Melaka- Sultan dibantu oleh jemaah penasihat(Majlis Tertinggi) yang dianggotai oleh golongan bangsawan.Empat pembesar iaitu Bendahara, Penghulu Bendahari, Temenggung dan Syahbandar.
 • Majapahit- Kitab Negarakertagama mengandungi maklumat yang menunjukkan Majapahit mempunyai sistem pentadbiran yang teratur.
 • Srivijaya-Inkripsi Telaga Batu menunjukkan Srivijaya mempunyai pentadbiran yang lengkap. 

Sambungan >>>>>>>>

 

( Sumber Infromasi Sejarah Anda )


Post views: counter
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...