Pemikir ketenteraan

Bincangkan idea-idea Kautilya dalam karyanya Arthasastra untuk membantu pemerintah mengukuhkan kuasa.

Pendahuluan 

1. Kautilya merupakan seorang Brahmin dan menjadi Ketua Menteri kepada Chandragupta Maurya. Kautilya hidup pada dinasti awal empayar Maurya di utara India. Beliau dikenali juga sebagai Chanakya atau Vishnugupta. 

2. Karya Arthasastra ( Science of Gain of power ) pada –ke 3 yang dihasilkan pada abad ke-3 masihi merupakan buku tentang hal ehwal ketatanegaraan, pentadbiran diplomasi, peperangan dan ekonomi. 

3. Melalui karya ini, Kautilya telah mengemukakan pelbagai strategi dan kaedah dalam peperangan untuk membantu pemerintah mengukuhkan kuasa. 

Idea- idea Kautilya dalam karyanya Arthasastra


1. Menggariskan Peranan Pemerintah Hubungan Diplomatik

Beliau menggariskan enam pekara untuk berbaik-baik dengan negara luar.
(i) Mementingkan keamanan iaitu ‘ saman ‘iaitu perdamaian dengan musuh yang lemah.
(ii) Persediaan untuk berperang
(iii) Membiarkan musuh melancarkan serangan pertama.
(iv) Bersekutu dengan musuh.
(v) Mengamalkan dasar duaan iaitu bersekutu dengan musuh dan melancarkan serangan ke atas musuh lain.
(vi) Melancarkan serangan pertama. 2. Menggariskan Peranan Pemerintah untuk Mencapai Kemenangan 

(i) Memujuk musuh dengan rasuah atau ‘dana’dan perbincangan.
(ii) Mencetuskan persengketaan
(iii) Menanamkan benih-benih permusuhan
(iv) Melancarkan ppeperangan terakhir jika semua strategi dirancang gagal.


3. Mempengaruhi Tindakan Raja Hindu dan Pahlawan Marathas

Beliau menjadikan peperangan ada kaitan dengan unsure spiritual dan upacara keagamaan Hindu iaitu mengelakkan ‘kelahiran semula’ jika beroleh kemenangan melalui peperangan seperti yang disarankan oleh agama Hindu.


Sambungan >>>>>>
( Sumber Infromasi Sejarah Anda )


Post views: counter
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...