Tanda - Tanda Dunia Bakal Kiamat ...( 2 )5.Munculnya kekejian, memutuskan kerabat & hubungan dengan tetangga tidak baik

'Tidak akan datang kiamat sehingga banyak perbuatan & perkataan keji, memutuskan hubungan silaturahim & sikap yang buruk dalam tetangga.'
- Riwayat Ahmad dan Hakim.

Info Terkini = Kes anak derhaka & menghantar ibu bapa ke rumah orang tua6.Ramai orang soleh meninggal dunia

'Tidak akan datang hari kiamat sehingga Allah mengambil orang - orang yang baik & ahli agama di muka bumi, maka tiada yang tinggal padanya kecuali orang-orang yang hina & buruk yang tidak mengetahui yang makruf dan tidak mengingkari kemungkaran'
-Riwayat Ahmad

Info Terkini = Cuba anda lihat berapa ulama yang tinggal & sesetengah ulama mementingkan keduniaan7. Orang yang hina mendapat kedudukan terhormat

'Di antara tanda semakin dekatnya kiamat ialah dunia akan dikuasai oleh Luka bin Luka(orang yang bodoh & hina). Maka orang yang paling baik ketika itu ialah orang yang beriman yang diapit oleh  orang mulia'-
- Riwayat Thabrani

Info Terkini = Lihatlah apa yang berlaku dalam arena politik & ekonomi dunia hari ini.

Sambungan >>>>>
( Sumber Infromasi Sejarah Anda )


Post views: counter
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...